Servicii de

Refacere contabilitate

Activitatea de refacere contabilitate presupune verificarea înregistrarilor deja existente si corectarea erorilor lor în conformitate cu legislația în vigoare în vederea aducerii la zi a situației contabile corecte.

Serviciul de refacere a contabilității presupune:

reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la organele competente a declarațiilor rectificative pentru salariați: D112 rectificativă, state de plată corectate conform documentelor atașate si omise);

reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a decontului privind TVA – taxa pe valoarea adaugată;

reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat;

reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind impozitul pe profit;

refacerea balanței de verificare.

Shopping Basket