Organizarea şi reorganizarea structurilor societăţii în vederea atingerii obiectivelor în anul de referinţă

Organizarea şi reorganizarea

Se realizează printr-o serie de elemente de analiza financiară care au la bază:

  • – Analiza structurilor financiare;
  • – Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
  • – Analiza datoriilor şi creanţelor;
  • – Analiza capitalurilor şi imobilizărilor;
  • – Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • – Determinarea indicatorilor de analiza financiară pe bază de rate și ponderi.
Shopping Basket