Contabilitatea primară și de gestiune

Firma noastră poate oferi servicii de contabilitate primară și de gestiune sau consultanță pentru întocmirea corectă a acesteia, în cazul în care natura societății impune evidență primară la sediu sau punctul de lucru.

Realitatea fidelă, realizarea activității din contabilitatea primară/de gestiune presupune:
 • – Întocmirea, completarea, înregistrarea, îndosarierea documentelor care constituie baza înregistrărilor contabile și asigură circulația lor rațională;
 • – Menținerea la zi a evidenței intrărilor și ieșirilor, asigurarea că documentele specifice sunt întocmite corect și la timp, asigurarea respectării măsurilor privitoare la circulația documentelor primare utilizate la efectuarea altor înregistrări contabile;
 • – Gestionarea evidenței valorilor materiale și bunurilor de consum, verificarea stocurilor și se comunicarea informațiilor către administrator;
 • – Întocmirea zilnică a registrelor contabile;
 • – Coordonarea documentelor contabile primite în firmă;
 • – Coordonarea documentelor contabile care ies din firmă;
 • – Evidenţa facturilor neîncasate;
 • – Evidența încasărilor;
 • – Emiterea documentelor bancare către persoanele responsabilie cu semnarea acestora;
 • – Ținerea evidenţei cronologică a facturilor emise și stabilirea împreună cu administratorul a protocolul de numerotare al documentelor;
 • – Preluarea și verificarea documentelor contabile generate de departamentele comerciale;
 • – Înregistrarea deconturilor pentru deplasări;
 • – Inventarierea furnizorilor și clienților pe baza extraselor de cont şi confruntarea datelor cu evidenţa primară;
 • – Supervizarea și arhivarea documentelor contabile, precum şi salvarea datelor informatice;
 • – Înregistrarea facturile de servicii primite de la furnizori;
 • – Verificarea soldurilor din contabilitate cu cele ale furnizorilor;
 • – Verificarea soldurilor din contabilitate cu cele ale clienţilor;
 • – Întocmirea rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare privind datoriile firmei (în funcţie de vechime);
 • – Întocmirea rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare privind creanţele firmei (în funcţie de vechime);
 • – Verificarea corespondenţei soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont;
 • – Demararea procesului de recuperare al creanţelor de la clienţi.

Contabilitatea de gestiune este folosită în special de societățile care au producția ca activitate. Aceasta se referă la menținerea evidenței global-valorice și cantitativ-valorice a stocurilor, precum și la întocmirea balanței analitice a acestora având ca punct de pornire calculația costurilor.

Firma noastră verifică operarea corectă a documentelor pentru:

 • – determinarea costurilor prestabilite;
 • – înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitatea de producție,  executarea de lucrări și  prestări servicii;
 • – determinarea costului efectiv de producție;
 • – stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit și costul efectiv;
 • – analiza costurilor efective, cât și determinarea rezultatelor analitice.

În contabilitatea de gestiune si de calcul al costurilor sunt evidențiate cheltuieli directe sau indirecte în legătură cu activitatea desfășurată.

Shopping Basket