Contabilitatea primară și de gestiune

Contabilitatea primara

Presupune acea parte a contabilitatii care reprezinta procesul de inregistrare, sintetizare si raportare a documentelor justificative in scopul inregistrarii in contabilitatea financiara .

In acest sens procesam :

 • * documentele de intrare (facturi furnizori servicii, marfa, obiecte de inventar, consumabile, marfuri , materiale consumabile etc) ,
 • * documentele de iesire (facturi clienti)
 • * documente aferente incasarilor/ platilor – bonuri fiscale, chitante de plata, chitanteincasare , extrase de cont
 • * documente justificate ale cheltuielilor angajatilor- deconturi de cheltuieli, ordine de deplasare.
contabilitate-primara

Contabilitatea de gestiune

Se regaseste în special la societățile care au producția ca activitate. Aceasta se referă la menținerea evidenței global-valorice și cantitativ-valorice a stocurilor, precum și la întocmirea balanței analitice a acestora având ca punct de pornire calculația costurilor.

Se proceseaza analitic pe: gestiuni, centre de cost, loturi de productie, culturi cu proces de productie lung – mai mare de 1an.

In acest sens intocmim :

 • * nota de receptie in gestiune a materiei prime, obiecte de inventar, materiale consumabile, marfuri, mijloace fixe etc
 • * procese verbale de dare in folosinta in ceea ce priveste obiectele de inventar
 • * bonuri de consum pentru materiile prime si materialele consumabile
 • * intocmire procese verbale de productie
 • * intocmire raport de gestiune pentru gestiunea global valorica
 • * fisa mijlocului fix
 • * registru de casa
contabilitate-primara-si-gestiune
Shopping Basket