Contabilitate financiară

Se ocupa cu sistematizarea informatiilor primite din contabilitatea primara si de gestiune in vederea obtinerii unor situatii de analiza financiara privind situatia  economica a companiei la un moment dat.

Obiectivele contabilitatii financiare sunt in functie de utilizatorii informatiilor , si anume :

  • * intern – in functie rezultatele situatiilorfinaciare departamentul de management poate evalua deciziile trecute si introduce/ propune strategii noi pentru viitor.
  • * extern – rapoartele financiare sunt situatii pe care tertii ( parteneri, creditori, salariati) le iau ca punct de referinta in viitoarele colaborari . Indicatorii de rentabilitate a societatiii sunt redate de situatiile financiare anuale, semestriale…. si au un impact major in negocierile contractuale.

Pentru a avea informatii in tabloul de bord managerial trebuie sa intocmim:

*raportari cu privire la calculul de taxe si impozite ,declaratii fiscale privind :

*balanta financiara analitica si sintetica

*bilantul anual si/sau semestrial

Shopping Basket