Consultanță și asistență juridică

Serviciile noastre de consultanță și asistență juridică includ:

 • Asistenţă înfiinţare societate, întreprindere individuală, asociaţie familială, persoană fizică autorizată;
 • Verificare disponibilitate denumire societate,  rezervare şi obţinere denumire;
 • Tehnoredactare hotărâri pentru: majorare/diminuare capital social, completare obiect de activitate, cooptare/retragere asociaţi, cesiune părţi sociale/acţiuni, deschidere sedii secundare/puncte de lucru, divizare/fuziune societate, dizolvare/lichidare societate, suspendarea/reluare a activităţii, contract comodat (declarare sediu/punct de lucru);
 •  
 • Îndrumare pentru completarea formularelor ORC;
 • Verificare stadiu firme;
 • Preluare anunţuri spre publicare în Monitorul Oficial partea a III-a;
 • Tehnoredactare act constitutiv pentru societăţi, acord de constituire pentru întreprinderi individuale şi asociaţii familiale;
 • Obţinere certificate constatatoare;
 • Tehnoredactare act constitutiv actualizat, urmare a menţiunilor înregistrate la ORC;
 •  
 • Întocmire şi depunere acte la ORC, pe baza de delegaţie de reprezentare;
 • Ridicare certificate de menţiuni şi rezoluţii ORC;
 • Listare acte normative;
 • Preluare convocatoare spre publicare în Monitorul Oficial partea a IV-a.
Shopping Basket