Consultanță privind legislaţia în domeniul finaciar-contabil şi fiscal

Codul Fiscal este în continuă schimbare, motiv pentru care consultanța este crucială în vederea înregistrării corecte a operațiunilor contabile. Consultanța fiscală acoperă integral nevoile unei firme care își desfășoară activitatea aplicând corect Codul Fiscal, declarând corect și real operațiunile sale și asigurând o imagine corectă a realității contabile. Acest tip de consultanță acoperă inclusiv nevoia de a întocmi contestații diverse (împotriva proceselor verbale de control, de exemplu).

consultanta-financiara-fiscala

Iată mai multe detalii referitoare la ce oferim:

1.

Consultanță privind reglementările valutare, operaţiunile de import/export, codul vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţiile internaţionale;

2.

Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei dumneavoastră;

3.

Asistență în îndeplinirea obligaţiilor fiscale;

4.

Analiza impozitelor, consultanța în probleme de TVA, de impozit pe profit sau venit, de impozite directe şi indirecte, de impozite pe salarii, pe asigurări sociale etc;

5.

Analiza şi soluţionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE;

6.

Analiza şi soluţionarea problemelor de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor;

7.

Planificare în domeniul taxelor.

Dacă una din problemele care vă preocupă este creșterea profitului, trebuie să aflați că oferim și consultanță fiscală pentru micșorarea fiscalității (în limite legale) pentru:

Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara
  • Diferite categorii de impozite: impozit pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit);

Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii,termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit, fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale;

Impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri de taxe, declaraţii;

Impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii, impozit pe clădiri şi teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale;

Taxa pe valoarea adăugată: sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decont de TVA.

Shopping Basket