Servicii INTRASTAT

- întocmire, urmărire, raportare prin declarația INTRASTAT

Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara
Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință.

SERVICIILE INTRASTAT

reprezinta un sistem de colectare a datelor statistice privind comerțul cu bunuri între țările din Uniunea Europeană.
Sistemul de servicii Intrastat a devenit operațional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeană.
Declarația statistică INTRASTAT este completată de toți operatorii economici ale căror importuri și/sau exporturi din/către statele membre ale Uniunii Europene depășesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referință.

CINE POATE PRESTA SERVICII INTRASTAT?

Obligatia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • - sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
  • - realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • - valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri; introduceri, respectiv expedieri, depășeste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2017 sunt:
  • - pentru introduceri intracomunitare: 900.000 RON;
  • - pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.

CE TREBUIE DECLARAT CĂTRE INTRASTAT?

- fluxul (introduceri/expedieri);
perioada de referință;
- date de identificare ale firmei (cod fiscal);
- țara de destinație/țara de expediție;
- codul mărfii (8 cifre – conform Nomenclatorului Combinat);
- natura tranzacției;
- modul de transport;
- termenii de livrare;
- cantitatea în kg;
- cantitatea în unitate de măsură suplimentară;
- valoarea facturată;
- valoarea statistică.

Servicii de analiză și management

cash flow, BVC, situații și raportări bancare, dosare eșalonare către ANAF.

Shopping Basket